Právní doložka

Společnost Bychl Automotive s.r.o. vytvořila tyto stránky za účelem informovat své uživatele (zákazníky). Prezentace a obsah těchto stránek (texty, fotografie, ilustrace, ikony, základní údaje, apod.) je výlučným vlastnictvím společnosti Bychl Automotive s.r.o., je chráněn platnými právními předpisy ve prospěch výše uvedených společností. Jakékoli užití či reprodukce obsahu těchto stránek, částečná nebo celková, je bez předchozího písemného souhlasu vlastníka/provozovatele domény, tj. společnosti Bychl Automotive s.r.o. nepřípustná.

Služby a příslušenství představené na této internetové stránce, stejně tak jako aktuální ceny, podmínky a termíny dodávek, se mohou lišit. Pokud si přejete jakékoli upřesnění nebo doplňující informace, kontaktujte Bychl Automotive s.r.o.. Informace uvedené na těchto stránkách jsou informace obecného charakteru a nemají žádnou smluvní hodnotu.

Společnost Bychl Automotive s.r.o. si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit ceny bez aktualizace těchto stránek.

Odesláním řádně vyplněného formuláře každý žadatel souhlasí s tím, že jím poskytnuté údaje mohou být až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány Bychl Automotive s.r.o. jako správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a nařízením EU 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti o volném pohybu těchto údajů za účelem poskytování informací o dalších (připravovaných) akcích a produktech Bychl Automotive s.r.o. a nabízení obchodu a služeb. Bychl Automotive s.r.o. jako správce může údaje předat jinému správci v rozsahu podle zákona. Zpracování získaných údajů může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoli odvolán písemnou formou na sídlo společnosti Bychl Automotive s.r.o..

Shromažďované údaje  mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název společnosti, kontaktní e-mail a telefon či korespondenční adresu. Webové stránky provozované Bychl Automotive s.r.o. mohou shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb a IP adresu, pomocí které se tito uživatelé k internetu přihlašují, datum a čas jejich přístupu na daný web, navštěvované stránky, dotazy zadané při vyhledávání, otevřené dokumenty či internetovou adresu, ze které se na daný web přímo připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení poskytovaných služeb, ke správě webových stránek a analýze trendů.

Používáme celou řadu bezpečnostních opatření, včetně šifrování a nástrojů pro ověřování, abychom pomohli chránit a zachovat bezpečnost, integritu a dostupnost vašich údajů. 

Ačkoliv nelze zaručit, že se přenos údajů přes internet nebo webové stránky nestane cílem kybernetických útoků, pracujeme spolu s našimi subdodavateli a obchodními partnery usilovně na tom, abychom zajistili fyzická, elektronická i procesní ochranná opatření na ochranu vašich údajů v souladu s platnými požadavky na ochranu údajů.

Používáme například tato opatření:

Veškeré výše uvedené údaje jsou uloženy na zabezpečených místech naší společnosti a přístup k nim a jejich používání se řídí našimi interními zásadami a standardy zabezpečení .

Přístup k vašim údajům je omezen pouze na osoby, které je potřebují znát pro příslušný účel.

Naše lhůty pro uchování vycházejí z obchodních potřeb a vaše údaje, které již nejsou zapotřebí, jsou buď nevratným způsobem anonymizovány (a anonymizované údaje mohou být uchovávány), nebo bezpečně zničeny. 

Pokud jde o vaše údaje použité pro účely zákaznické podpory a marketingu, můžeme tyto údaje uchovávat pro daný účel po dobu až do odvolání po dni, kdy jsme naposledy obdrželi souhlas, abychom vám nabízeli zboží či služby, nebo po dni, kdy jste naposledy odpověděli na naše marketingové sdělení (kromě odhlášení zasílání dalších sdělení).

Máte právo na bezodkladné poskytnutí údajů, které o vás shromažďujeme, požádat o jejich opravu, doplnění či pozastavení zasílání různých obchodních sdělení. Žádost o poskytnutí shromažďovaných údajů musí být doručena v písemné formě na adresu společnosti Bychl Automotive s.r.o..

Na základě právních předpisů je naše povinnost vás informovat o tom, že Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, pokud k takovým dojde, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je připravena na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce. Více informací na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Naše internetové stránky používají Cookies, která v žádném případě nepřenášejí vaše osobní data. Použití Cookies můžete nastavením vašeho internetového prohlížeče deaktivovat. Abychom vám mohli naši nabídku poskytnout individuálně, musíme v některých oblastech použít Cookies. Anonymní vyhodnocení Cookies může být využito pro statistiku.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu. Všechna data a materiály na této internetové stránce jsou chráněna autorským právem a bez písemného souhlasu Bychl Automotive s.r.o. je nelze použít jinak, než je uvedeno v podmínkách. Uživatel bere tímto na vědomí, že nese odpovědnost za případné porušení těchto autorských práv. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto internetových stránkách chráněny ve prospěch oprávněných subjektů. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.

Společnost Bychl Automotive s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránkách www.mclaren-praha.cz a to bez ohledu na příčinu.